.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Member List

||  Search Criteria  ||

Year

 

Surname

 

First Name

 

 

| Click Name to view details |

Year

Name

1970

Sh. N. Chaturvedi

1971

Sm. G. Chatterjee

1971

Sh. Amit Kiran Deb

1971

Sh. A.K. Patnaik

1971

Sh. V. Subramanian

1972

Sh. Prasadranjan Ray

1973

Sm. K. Chaudhuri

1973

Sh. B. Mahapatra

1973

Dr. K.K. Bagchi

1973

Sh. B. Chatterjee

1973

Sh. A.K. Jain

1974

Sh. A.M. Chakraborty

1974

Sh. R. Bandyopadhyay

1974

Sh. S. Choudhury

1974

Sh. S. Sanjeeve

1974

Sm. Mira Pande

1974

Sh. Bimal Pande

1975

Sh. N.K. Raghupathy

1975

Sh. Jawahar Sircar

1975

Sh. Sunil Mitra

1975

Sh. K. John Koshy

1975

Sh. S.B. Mondal

1976

Sh. D. Chakraborty

1976

Dr. A.K. Chanda

1976

Sh. Ardhendu Sen

1976

Dr. P.K. Agarwal

1976

Sh. K.S. Rajendra Kumar

1976

Sh. K.S. Ramasubban

1977

Sh. A.B. Chakraborty

1977

Sh. Samar Ghosh

1977

Dr. Sabyasachi Sen

1977

Sh. G. Balachandran

1977

Sh. P.K. Pradhan

1977

Sh. A.S. Lamba

1977

Dr. G.D. Gautama

1977

Sh. A.K. Barman

1977

Sh. A.S. Biswas

1977

Sh. R.M.P. Jamir

1978

Sh. D.K. Chakraborty

1978

Sm. Jaya Dasgupta

1979

Dr. Shyamal Kumar Sarkar

1979

Sh. D. Mukhopadhyay

1979

Sh. Dilip Rath

1980

Sh. M.N. Roy

1980

Sm. Nandita Chatterjee

1980

Sh. P.S. Kathiresan

1980

Sm. Neera Saggi

1981

Sh. N.R. Banerjee

1981

Dr. Tuk Tuk Kumar

1981

Sh. A.K. Agarwal

1981

Sh. Prabh Das

1981

Sh. K. Sathiavasan

1981

Sh. B.L. Meena

1982

Sh. S.K. Das

1982

Sh. Sk. Nurul Haque

1982

Sh. Sanjay Mitra

1982

Sh. Trilochan Singh

1982

Sh. A.K. Singh

1982

Sh. Hem Pande

1983

Sh. Basudeb Banerjee

1983

Sh. Bhaskar Khulbe

1983

Sh. C. M. Bachhawat

1983

Sh. Siddharth

1983

Sh. Atanu Purakayastha

1983

Sh. Raghavendra Singh

1983

Sh. Gopal Krishna

1983

Sh. J. Sundara Sekhar

1983

Sh. Balbir Ram

1983

Sh. M.L. Meena

1983

Sh. Amitabha Mukherjee

1984

Sh. Rajpal Singh Kahlon

1984

Sh. Sunil Oberoi

1984

Sm. Reena Venkataraman

1984

Sh. Satish Ch. Tewari

1984

Sh. R.D. Meena

1984

Sm. Rinchen Tempo

1985

Sh. Malay Kumar De

1985

Sh. Sumanta Chaudhuri

1985

Sh. Debashis Sen

1985

Sh. Sanjeev Chopra

1985

Sh. Pawan Agarwal

1985

Sh. P.R. Baviskar

1985

Sh. K.N. Behera

1986

Sh. Arun Kumar Bal

1986

Sh. Rajiva Sinha

1986

Sh. R.S. Shukla

1986

Dr. R.K. Vats

1986

Sh. Saurabh Kumar Das

1986

Sh. Arun Mishra

1986

Sh. P. Ramesh Kumar

1987

Sh. Talleen Kumar

1987

Sh. Rajeev Dube

1987

Sh. A. Bandyopadhyay

1987

Sh. Naveen Prakash

1987

Sh. S.K. Gupta

1987

Sh. H. Ramulu

1987

Sh. A. Bhattacharyya

1987

Sm. Kalyani Sarkar

1987

Sh. Vikram Sen

1988

Sh. Prashant

1988

Sh. Indevar Pandey

1988

Sh. H.K. Dwivedi

1988

Sh. M.V. Rao

1988

Sh. S. Suresh Kumar

1988

Sh. Sayeed Ahmed Baba

1988

Sh. Laima Chozah

1988

Sh. Ashim Kr. Das

1989

Sh. Manoj Atolia

1989

Sh. S. Kishore

1989

Sh. B.P. Gopalika

1989

Sh. Chandan Sinha

1989

Sh. Anil Verma

1989

Sh. Atri Bhattacharya

1989

Sh. A.R. Bardhan

1989

Sh. S.K. Thade

1989

Sh. Sabyasachi Roy

1990

Dr. Subrata Gupta

1990

Sh. Vivek Kumar

1990

Sh. Manoj Kr. Agarwal

1990

Sh. Hridayesh Mohan

1990

Sh. Vivek Bharadwaj

1990

Sh. Subrata Biswas

1990

Sh. Birchand Ghosh Dastidar

1990

Sh. Asoke Kr. Bala

1991

Dr. Aariz Aftab

1991

Sh. Arnab Roy

1991

Sh. Manoj Pant

1991

Sh. Krishna Gupta

1991

Sh. Rajendra Prasad Banerjee

1991

Sh. Satyabrata Chakraborty

1992

Sh. Barun Kumar Ray

1992

Sh. A. Subbiah

1992

Sh. Syamal Kr. Das

1992

Sh. Shyamlal Bhakat

1992

Sh. Dilip Ghosh

1992

Sh. Kanta Prasad Sinha

1992

Sh. Bikash Chandra Basu

1992

Sh. Kamal Kumar Pal

1992

Sh. Ranajit Kumar Ray

1993

Sm. Roshni Sen

1993

Sh. Kanwaljeet Singh Cheema

1993

Sh. Prabhat Kumar Mishra

1993

Sh. Anoop Kumar Agarwala

1993

Sh. Dushyant Nariala

1993

Sh. Dhiresh Ch. Chakraborty

1993

Sh. Namit Biswas

1993

Sm. Dipita Ghosh

1993

Sh. Kali Sadhan Bandyopadhyay

1993

Sh. Subir Kumar Bhadra

1993

Sh. Prabir Kumar Sen

1994

Sh. Manish Jain

1994

Dr. Ravi Inder Singh

1994

Sm. Nandini Chakravorty

1994

Sh. Swapan Kumar Chakraborty

1994

Sh. Nikhil Kumar Sahana

1994

Sh. Shyamal Kr. Bhattacharya

1994

Sh. Baidar Bhakt Siddiqui

1994

Sm. Bhakti Ganguly

1994

Sh. Mohammad Kamran

1994

Sh. Ranajit Kumar Maity

1994

Sh. Bhabani Prasad Barat

1994

Sh. Pradip Kr. Sengupta

1994

Sh. Chittaranjan Das

1994

Sh. Naba Kumar Mukhopadhyay

1994

Sh. Sujit Dasgupta

1994

Sh. Sundar Majumdar

1994

Sm. Uma Mukherjee

1994

Sh. Asoke Mohan Chattopadhyay

1995

Sh. Rajesh Pandey

1995

Sh. Khalil Ahmed

1995

Sh. Tapan Kumar Shome

1995

Sh. Kalipada Bhar

1995

Sh. Sukumar Bhattacharya

1995

Sh. Abdul Khaleque

1995

Sh. Gouri Shankar Chattopadhyay

1995

Sh. Sankar Narayan Pal

1995

Sh. Dibyen Mukherjee

1995

Sh. Sridhar Kumar Ghosh

1995

Sh. Uday Sankar Nandy

1995

Sh. Sailendra Krishna Das

1995

Sh. Gedian Namchu

1995

Sh. Asim Kumar Roy Chowdhury

1995

Sh. Dipak Ghosh

1995

Sh. Kamal Chakraborty

1995

Sh. Jaydev Jana

1996

Sh. R. Ranjit

1996

Sh. Binod Kumar

1996

Sm. Sarmistha Ghosh (Nee Chowdhury)

1996

Sh. Shyamal Kumar Mukherjee

1997

Sm. Sanghamitra Ghosh

1997

Sh. Rajesh Kr. Sinha

1997

Sh. Surendra Gupta

1997

Sh. Onkar Singh Meena

1997

Sh. Rajeev Kumar

1997

Sh. Deb Kumar Chakraborti

1997

Sh. Rampada Biswas

1997

Sm. Bandana Bandyopadhyay

1997

Sh. Harsha Gopal Musib

1997

Sh. Somesh Kumar Bhattacharya

1997

Sh. Dilip Kumar Chakraborty

1997

Sh. Umashankar Mondal

1997

Sh. Debi Prasad Bandyopadhyay

1997

Sh. Debabratra Pal

1997

Sh. Prithwi Dulal Bandyopadhyay

1997

Sm. Shila Nag (Pahari)

1997

Sh. Shahidul Islam

1997

Sh. Susanta Majumdar

1997

Sh. Apurba Ratan Chakraborty

1997

Sh. Kalipada Das

1997

Sh. Subhash Ranjan Biswas

1997

Sh. Nima Gasto Dukpa

1997

Sh. Ashis Kumar Thakur

1997

Sh. Asis Kumar Ghosh

1997

Sh. Utpal Mukherjee

1997

Sh. Susit Kumar Biswas

1997

Sh. Pramal Kumar Samata

1997

Sh. Utpal Kumar Bhattacharya

1997

Sh. Swapan Kumar Chanda

1997

Sh. Gautam Ghosh

1997

Sh. Debashis Bandyopadhyay

1997

Sh. Md. Ali Mondal

1997

Sh. Amal Roy Chowdhury

1997

Sh. Prasanta Bhattacharya

1997

Sh. Bharat Chandra Saha

1997

Sh. Indranil Sengupta

1998

Sh. Narayan Swaroop Nigam

1998

Sm. Vandana Yadav

1998

Sm. Neelam Meena

1999

Sh. Puneet Yadav

1999

Sh. Parwez Ahmad Siddiqui

1999

Sm. Choten Dhendup Lama

2000

Sh. Santanu Basu

2000

Sh. Mohammad Ghulam Ali Ansari

2001

Sm. Manmeet Nanda

2001

Dr. Asvini Kumar Yadav

2001

Sh. P.B. Salim

2001

Sh. Abhinav Chandra

2002

Sh. Avanindra Singh

2002

Sh. Saumitra Mohan

2002

Sm. Smaraki Mahapatra

2002

Dr. Archana

2003

Sm. Sripriya Renganajan

2004

Sh. Sanjay Bansal

2004

Sh. P. Mohandas Karam Chand Gandhi

2004

Sh. R. Aeron Israel Jebasingh

2004

Sh. Jagdish Prasad Meena

2005

Sm. Alice Vaz R

2005

Sh. Godala Kiran Kumar

2005

Sh. Shubhanjan Das

2005

Sm. Smita Pandey

2005

Sh. Vijay Bharti

2006

Sh. Tanmay Chakrabarty

2006

Sm. Antara Acharya

2006

Sh. Sharad Kumar Dwivedi

2006

Sm. Rashmi Kamal

2006

Sh. Veluchuri Ratnakara Rao

2007

Sm. Moumita Basu

2007

Sh. Anurag Srivastava

2007

Sh. Rajat Kumar Saini

2007

Sh. C. Murugan

2007

Sh. Niranjan Kumar

DIRECTORY

   Retired

   Members

   List of Secretaries

   Executive Committee

.

.

.

.

.

.

Forms & GO's

   Loans & Advances

   Leave Application

   Medical reimbursement

   Annual Asset statement

   FORM FC-2

.

.

.

.


Site Developed & Maintained by : Hash Technologies Pvt Ltd , email : info@hashtechnologies.com